Pengajian Seninan

Pengajian Seninan

Assalaamu’alaikum wr. Wb.

Wa khususon kulo panjenengan sedoyo sak anak putune mugi didatosaken tiang ingkang seng bejo dunyo akherate al fatiha…

Wa khususon seng amal jariyah kolo wau soho sing rumiyen sak keluargane  sak anak putune didadosaken tiang sing wilujeng sedayane macem-macem balak sing disejo sing kobor dados tiyang ahlul jannah al fatihah….

Bantuan panjenengan sedoyo kolo wau diumumaken melai pertama ngantos wau jumlah Rp. 220.310.500, iki alhamdulillah. Niki tanahe wonten Kertosari gagal, sehingga pindah wonten mriki wonten nggene wingkinge madarasah MI niko, embonge melebet teng kampus niki 8 meter ombone berarti podo ambek 2 embong, perlune gawe salipane bis masuk, cek eco cek boten desekan,

niku mlebet kinten-kinten 115 meter mlebune niku, berarti kampuse niki enten tengah sawah, ono tengah-tengah ado elor ado kidul, gadane pak qodir nggeh niku regine per meter 40.000, kale tanahe bu Suha teng mriku regine 30.000 lajeng embonge mlebet niku per meter 40.000 duko pinten jumlahe meterane?

kulo dereng diparingi catetan kale pengurus nggeh niku termasuk pak kaji mufid kale rencange, kulo enten-enteni gak dike’i catetan baten kulo yo ngene iki pengurus gak oleh bayaran yon ngene iki wis aras2en lha yo nopo katene kenyataane Derek nggeha masa alaaah….Buktine kok ancene gak aras2en kulo yo ndang disukani nopo.

Lajeng duko pinten hektar boten semerep niku seng semerep enggal niko pun diukur kale pak prabot kale seng nggadah tanah, tapi kulo dereng diparingi tulisan duko gara-gara mungkin mawon polane dadi pengurus yayasan gak oleh bayaran mungkin pun ngoten mawon pun, kenyataane, masa alaaah….

Niki kulo dedahaken, alhamdulillah serat ijn opeasional soho PAK e kangge  unv. Yudharta sampun mandap sampun kecekel tangan sampun kulo cepeng nggeh niku coro montor STN e sak BPKB ne sak SIM e dinane niki pun kecekel tangan alhamdulillah..

Milo enggal niki diresmiaken wonten nggene hotel Surya Tretes, kulo njalok mriko.

Diresmiaken seng pidato seng ngresmiaken kulo piyambek mari ngonten seng pidato pak bambang Guritno Rector UNIBRAW, maringoten seng diskusi Rector ITN Malang nggeh niku pak Prawira Silalahi seng pidato kale kepala PER pabrik wonten Raci Bangil ketuae sak PER niko seng diskusi. Kulo bagian nabuh gong ambek ngresmiaken.

Milo sehinggo diresmiaken mriko alhamdulillah 14 jurusan seng kale jurusan agama seng 12 jurusan nggolek duwek waduh.. waduh … sekolah diwururki nggolek nopo duwek, nyocokno dungo fid dunya hasanah wa fil akhirotine nggeh nopo hasanah berarti mriki mangke nyetak insinyur kale sarjane ekonomi SE lan sak pitunggale. Ono sarjane ekonomi insinyur dan sbb.

Isoh ngaji tok gak pinter nyambut gawe yo kecud. Ojok kabeh dadi Kiyai kabeh rek yo dadi kiyai tapi kyai plus, plus pemborong lah nggeh pantesa anak sampean dadi kiyai apal alfiah, moco kitab bagus dadi kontraktor lah nggeh tepak Derek nggeah, tepak niku pun Allohumma tepak nikupun masa Allah.

Niku cek lembehan ngiwo nengen tengene maju kiwone mundur kiwone maju tengene maju wayahe nyambut gawe nggeh nyambut gawe wayahe ibadah nggeh ibadah.

Dibangun insya Allah manton riyaden kirang langkong mangke sampun disiapaken biaya 2 milyar insya allah saget bangun beke sampeyan takon duweke ndugi pundit soleh sampun disiapaken kulo duduno teng kesake dewe-dewe.

Sak elek2e uwong digoleki tetep enten sahene. Nopo sahene buktine kepingin slamet, sinten seng nboten slamet. Sedoyo tiyang cok tiyang kepingin slamet, lho niki loh apike niku. Wonten dawuh teng kitab Ihya’ Ulumudin “Menungso kabeh jange rusak, kejobo wong alim, wong alim yo legrek kejobo wong seng ilmune dilakoni, wong seng ngelakoni yo legrek, kejobo wong ikhlas”

Seng diarani wong alim niku senajan ilmune titik tapi dilakoni. Ikhlas niku panggone teng ati. Sing semerep gunemani ati namung Allah. Milo ati niki sanes bagiane menungso, balik bagiane Allah.

Mugo-mugo sedoyo ingkang sami rawuh niki sak anakputuen didasosaken tiyang bejo dunya akhirat, joyo sak anak putune, cekap gampil wilujeng, panjang umur, usahae enggal- enggal hasil maksud min hawaijid dunya wal akhirah, al fatihah……..

Pengajian Seninan

Bab Poso Arofah

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Bisyafati Rosulillah wa bikaromati syekh Abdul Qodir Jaelani wa khususon kulo panjenengan sedoyo ingkang sami rawuh sak anak putune mugo didadosaken tiyang seng bejo dunyo akhirat, rezekine jembar barokah al fatihah,

Nyuwun fatihah kangge tiyang ingkang natos amal jariyah mriki baik pikiran utowo dunyo mulai tahun 1985 ngantos sak mangken ingkang tasih gesang mugo diparingi panjang umur, nyambut damele lancar barokah al fatihah

Seng sampun sumareh mugo-mugo didasokan tiyang seng ahlul jannah, angsal pengapurane Allah al fatihah …..

Dinane niki nggeh niku ulang tahune pondok Ngalah, kulo bade cerito. Wekdal tahun 1984 kulo pados panggenan diutus kale guru lan tiyang sepuh. Tahun 1984 kulo manjing suluk wonten Kertosono, lajeng Mbah Kyai Munawir dawuh “Soleh koen iku anak mbarep, adikmu sek akeh sek wutuh koen kok ono sanding bapakmu, lah nek koen ono sandeng bapakmu keenaken awakmu, koen iku anak mbarep gede gak ro gedene..! sak aken adik-adikmu nek koen gak gelem pindah wong karangane bapakmu yo sak munu, koen gelem ngalah?”, enggeh. Temenan?” enggeh. Nek ngalah barokah. lho dos pundi to mbah wong kale bapak ditoto ngoten, Loh koen iku tak toto noto, wis bapakmu urusanku mak mu urusanku”. Lajeng Bapak dipanggil “Bahrudin, anakmu Soleh koen deleh sandingmu lah keenaken Soleh, tulung totoen, sakno adik-adike, oleh tak toto?” enggeh. Bareng ngoten kulo dipanggil “Soleh bapak mu opo jare aku, ngalah barokah. Enggeh. Opo leh ngalah barokah.

Milo jenenge pondok niki Ngalah. Temene niki dawuhe guru. Guru niku digugu lan ditiru, dede glugu turu. Maringoten pun cukup manjing suluk, bapak dawuh “Wis sak iki dino rebu, koen tak ridhoni doleko enggen, metu teko omah kene nganan nggenmu kudu ono kanan, gak aduh gak cedek embong paling idek 200 m, paling adoh 1 km, tanahe gak waqof tuku dewe, gak ono masjide, idek kali, gak aduh stasiun, daerahe sangar tegese gak patek ono seng ibadah”. Nggoleki kulo derek, kulo njujuk teng pak H. Nawawi suwayuwo, lajeng gak ccock soale ono masjide. Dangu-dangu akhire mangge mriki. Lajeng bapak kulo bejani, “Wonten pak”, lajeng bapak rawuh mriki, kale konco-konco diduduhaken seng duwe H. Anshori lurah Sekarmojo. Akhire bapak muruki mriko lan tanahe dinyang ditumbas. Tahun 1985 dinten Jum’at ba’da sholat riyaden kulo diutus bapak pindah. Lajeng  bapak dawuh “Soleh sak iki dino kemis mene dino jum’ah gak liwat mene jam 7 berangkato nang Sengon sak anak bojomu, gak liwat pesenku mek siji nek ono kono gok embong gok mesjid gok langgar gok pasar dulurmu kabeh paham, enggeh, tak baleni maneh gek embong gok mesjid gok langgar gok pasar iku dulumu kabeh, “paham..!”  Sampun.

Bareng jam 7 jum’at kulo berangkat mriki, lajeng jam 11, bapak rawuh muruki mriki kale tumbas strongking disumet dibeto mriki. Mari ngoten jumatan dimulai, ba’da Jumatan bapak ngresmiaken masjid sarono dawuh “Sedoyo mawon masyarakat Sengonagung khususe Pandean kembangkuning, kulo titip anak kulo, anak kulo tak kongkon ngedekaken pondok sekolahan, gak rido dunyo akhirat nek gampik oleh bayaran. Nek gampik oleh bayaran tolong sampean ilingno, nek gak wani ngilingno, kandaaken kulo, nek kulo pun boten wonten, kandaaken makne, makne nek wis boten enten demoen. Anak kulo kulo titipno teng panjenengan, enten klirune segera dielengaken, sebab niki nggeh menungso” niku disekseni masyarakat Pandean Kembangkuning. Adik-adik kulo nggeh ngoten, diharamno nek gampik oleh bayaran. Niki lho gak enake dadi anake kyai. Al hamdulillah kulo boten oleh bayaran dugi yayasan, terus berjalan ngantos sak mangke.

Universitas niku pluralis, maknane dawuhe kyai Bahrudin gok embong gok mesjid gok pasar gok langgar dulurmu, mraktekaken niku lho. Milo katek ngalang-ngalangi sinten mawon, kulo labrak walaupun MUI wong kunu duduk anake kyai, walaupun soro niku tugas sangking wong tuwo. Bapak KH. Bahrudin pindah teng Carat tahun 1955, angsal ibuk putrane mbah Imam Asy’ari Glatik Ngoro Mojokerto, Mbah Asy’ari rabi Mbah Ruqoyyah putune Mbah Mustofa. Mbah kalam Juwet Porong Sidoarjo asale Trenggalek pindah teng Juwet Porong nggeh ndamel masjid nggeh pondok, bapak kulo nggeh ngoten, wekdal niko sak kecamatan Ngoro boten enten masjid blas, niku seng ngedekaken mulai Mbah Asyari bapake mak.

Mbah Kalam anake Mbah Arti sangking magelang sima angsal Mbah Salimah putrane Mbah Sulaiman trenggalek putrane mbah Hasan Kecari, mbah Yakub putrane mbah Muhahmmad Anom Basari, Abdr Rosyid Pangeran Santri Jonggko Tingkir niki turun kulo. Bapak dawuh “Soleh, koen tak wenehi silsilah ngeneh iki ojok rumongso sombong, mung nek kate nglakoni maksiat pantes tak nggak?” milo kulo niru bapak.

Bapak teng carat boten benak-benak aken tiyang, sehingga gereja teng Carat tetep ngantos sak mangke. Kulo nate sanjang teng bapak “Pak gereja bade boten diterima masyarakat dos pundi to pak? Soleh koen goblok anake kyai goblok mondok goblok, ayo goleko kitabe, kulo goleki 2 dino. Al hamdulillah kepangge teng s. al mumtahanah kale s. haj : gusti allah nglarang katek gereja dibongkar walaupun dalam keadaan perang. Enggeh niki kitabe, ngene soleh koen anake kyai nak, goblok, bapak malu nak. Ngene diceluk gus goblok, diceluk dus ae. Milo dadi anake kyai ngoten gak enak, pahit getir. Tidak ada yang ngelem direken biasa.

Anak kulo kabehe 10,  pejah 2.  Seng nomer setunggal Fadhlan sangking Pati, nomer kale Atik besan kulo Gus Salim Malang, seng nomer tigo kyai Muharor, seng nomer sekawan besan kulo H. Abd Fatah Jombang, nomer gangsal besan kulo kyai Mahalli Pratung Bududran sak pinuggile. Cek ono penerus. Mugo-mugo anak-anak kulo saget niru bapak mbahe.

Sak niki niku katah ana-anake kyai gak niru abahe mbahe, milo sering kulo aturaken tolong putra-putrane kyai tiruen abahe, mbahe, Nek gak niru abahe niru sopo?, jarene kacang kudu nganut lanjaran.

Bapak kulo sedoyo santrine gak bayar lan dikei mangan kabeh, mbah-mbah kulo nggeh ngoten, lah kulo sek dereng saget.

Mugo-mugo diparingi panjang umur, rezekine jembar barokah hasil maksud, al fatihah …

Nek duduk anake kyai goblok gak popo

Nek gak niru bapak biru sopo.

Iklan

Komentar ditutup.