DAWUH KH. SOLEH BAHRUDDIN KHOTMUL QURAN II

DAWUH KH. SOLEH BAHRUDDIN

KHOTMUL QURAN II

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

BISMILAAHIRRAHMANIRRAHIM

Alhamdulilahirobbil almain Wassolatuwassaamuala asrofil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin, amma ba’d

Dumateng sedoyo poro kiyai, ibu nyai, poro asatidz wal asatidzah soho dumateng sedoyo wali santri, hadirin hadirat, khotimin khotimat ingkang berbahagia.

Sak derenge kito lanjutaken kulo matur monggo fatihah riyen khususon Mbah Kiayi Dahlan wa uzuulihi waulumihi wa akhowatihi wa talaamidzihi, al Fatihah..

Kolo wau dipun aturaken katah-katah ingkang sangking poro kiyai, poro asatidz. Nggeh kulo makili sangking sedoyo wali santri soho murid-murid ingkang nembe dipun uji namung saget derekaken dateng poro asatid soho pembibinge soho sangking koordinator namung derekaken doa mugi-mugi diparingono kesehatan sak keluargane, kejembaran paringi panjang umur jazakumulloh khoiron katsiro mugi allah bales kesahean sak katahe.

Panci bocah pondok mangke nek pun wangsul dateng masyarakat, nopo sing dipun suguhaeken dateng masayarakat pertama? inggeh quran derek. boten kinten langsung fathul muin diwoco, mboten kinten langsung bahasa inggris diwulangaken, boten kinten langsung qoola muhammadun dsb.

Awal mantuk dugi pondok sing disuguhaken dateng masyarakat niku quran. Milo kulo nemen boten senenge boten setujune nek katek bocah santri mriki wacanan qurane kurang bagus, temen kulo boten seneng. Nek gampik qurane awon mangke pondoke nderek awon, niki lo seng kulo sumpekaken.

Milo tasik wisuda ingkang pertama kulo ningali metode qiraati niki persis nopo ingkang diwucalaken bapak wekdal wonten Carat dateng santri soho kulo. Wekdal teng mriki kulo wucalaken nggih niku sakpraktek tajwide kados metode qiraati, tapi boten saget ngarani niku qiraati, nggih pokok wulangane guru ngonten wau persis.

Dadi keberhasilan kulo wonten mriki mulai nol ngantos sak mangke ngenten niki nopo namungan? Nganut guru, titek. Lah niki nganut guru kale wong tuwo sampun. nopo male katene.

Alhamdulillah santri-santri mriki nek kulo takoni nggih 90 % nggih nopo wontene. Laopo se le koen katek ndelok bioskop koen lapo katek ditakzir pengurus? kulo ninganli beskop yai, laopo koen ndelok beskop? Kulo kepingin yai mondok teng mriki ket siyen boten natos jenengan panggil cek jenengan panggil kulo, perlune ndelok biskop cek tak celok? Enggih, maringoten kulo rangkul derek kulo usek ndase manfaat koen, manfaat koen. Lo niki lho santri hebat niku, bicara opo anane. Alhamdulillah sak niki dados tentara termasuk Arif dines wonten Bandung lho ngenten niku lho. Santri harus jantan, bicara apa adanya, nyolong bilang nyolong ndelok biskop bilang ndelok biskop. Ditakoni kiyaine gurune kok main politik, maaf

Darut Taqwa dan lembaganya tidak ngurusi politik, boten ngurusi partai, boten ngurusi capres serterusnya mriki termasuk netral. Nopo uripe pemangku pondok lan yayasan? Biar enjoy. Kok katik dolek resiko. sak anak2 kulo. Anak kulo nggeh sampun kulo wasiati dilarang dadi kepala partai sampun niku, biar enjong enjong aja laah.. (enjoy). Cek boten resiko. Wong ngramut santri pun ruwet koyo ngenten arene, katek tambahi dolek perkoro.

Quran diwoco gek pundi mawon puuaantess. Diwoco gek alun-alun pengajian umum, diwoco teng nggenne wong nazak, pantes diwacaken nggene walimah ursy, diwoco pas gak oleh kiriman, dorong ndang oleh bojo nggeh puantes. Benten ambek liyane quran.

Milo suguhan pertama pulang dari pondok pesantren terhadap masyarakat yang dinilai adalah al Quran. Milo pun sampik anake wak kaji gak isok moco quran, anake pak Ustad boten saget moco Quran pun sampik.

Mriki Darut Taqwa niki nggadah 12 gerbang, mulai TK, Mi, MTs, MA, SMU SMK, Universitas, thariqat, TPQ dsb.

Pondoke tahun 85 mulai 0 ngantos sak mangken seng digeret 12 gerbong, milo boten enteng abot. Gurune sak penguruse suambatan meyek-meyek enten seng srenteng2 ono seng mueeneng ambek nggreget untu enten seng meneng ampik nyrekal2 ono seng ambek mikul ambek mricing ambek berok2 sangking ramene niki sedoyo dodoaken abote  nggeret Darut Taqwa.

Untunge kulo biyen wekdal teng Carat bade ditugasaken kale tiyang sepuh lan guru mriki namung diketoaken nggiyo kale ngarep niku tok rumaos kulo mriki namung tanduran tok seng bersih mek ngonten tok. Kok umpomo diduduaken sak unversitase nang Allah diduduhaken wekdal istiharah, masih gak nang sengon gak pate’en kiro2. Lha pun kadung.

Nyaine gelek kondo “lha iyo pake, barang abot kok dipikul piye? Wis ero abot kok dipikul, yo ojo sambat.!” lah wis salahe kembang jagung diputek Cino barang kadung yo kapakno. Empun kadong yok nopo, kulo niki temene gara2 kepekso.

sehingga aparat kepolisian kulo soyo, al hamdulillah beliau siap nggih entengan. milo sering kulo aturaken kulo niki coro sepur ngonten sepur grong boten mobil sedan, sanes merci, kok supir mersi nggeh eco wonge titik apik kabeh wangi kabeh gak ono malingi blas.

Bisayarfai rosulillah wabikarolatil syeh abdul kodir jaelani wa kususuon khotimin khotimat al, mugo2 didadosaken tiyang ingkang bejo dunyo akhiorat ..

KHOTMUL QUR’AN III

TPQ DARUT TAQWA

Monggo dungo sereng kulo coro jowo mawon, bismilaah ya allah ya robuui puteo putri ingkang sawek dipun sousadua njenengan dadosakan tiyang bejo dunyo akhiratmanfat fiddunya wl akhirat alfatihah ………..

Male putro ingkang dipub khitan muigao2 diparongono waras bahagia dunyo akhirat alfatihah ……

Dadi niki acarae campur sari enggeh khitan neggeh wisuda qiraati ngeh, khitan yugo ingkang dipun khitan lare desa lare 9 seng setunggal sangkeng alite akire boten poron encene surat niku loro sakestu babarno mawon nopo.

Nek ndugi pondok niku seng dinilai masyarakat al Qur’ane disek, sayyidina Umar Bin Khatab melebu Islam niku gara-gara nopo seh? Masa Allah sayyidina Umar niku mateni umat Islam sak emberek, gara – gara qu’an sayyidina Umar melebu Islam. Qur’an niku gampangaken teng sembarang kaler.

Katah tiyang menganalisa Darut Taqwa koyok ruwet. Padahal boten, boten ruwet. Yo maklum wong encene ala P dan K, modele tok koyok ruwet modele. Milo nek delok Darut Taqwa lihat dari azasnya. Azas darut taqwa:

  1. Pancasila
  2. UUD 45
  3. Ahli sunnah wal jama’ah

KH. bahruddin niki noto Darut Taqwa niki boten gampang, dike’i lemek dipasang pendasi cocoran seng sekirani ditinggal mati gak goyang dipasang pancasila, UUD 45, Ahli sunnah wal jama’ah.

Kulo niki bade diwisuda derek sangking Amerika rumiyen bade pindah teng Jakarta. Dadi lima negara kate di wisuda:China, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia. Tiyang 70 seng model koyok kulo niki kate dijukukno guru besar sangking Amerika, kulo ngeten boten wis matur suwun. Kulo boten teko. Oh alah aku nek oleh titel Dr. Prof lah podo ambek Amin rais. saya lebih bangga setara dengan KH. Bahrudin itu pun masih belum nyampai kesana. Title kiyai ngoten dukure ngoten niku (title guru besar akademik).

Murid sak mangken kale biyen tebih mutu utawi kualitas. SD biyen sak niki padane SMA,  SMA rumiyen padane PGRS gak karuan, gurune nggeh ngoten. Guru Indonesia biyen tahun 70 munggah katah seng dibutuhaken teng luar negeri, tapi sak niki guru Indonesia diogwok nang luar negeri pun gak payu apa masalahnya kualitasnya nggak sama menurun. Kiyai ngggeh ngoten. nek biyen seng diarani kyai niku syariate mapan hakikate mapan dadi tembos-tembos ngoten, sak niki boten.

Kulo pesen putrane kiyai2 seng mondok mriki tolong tirulah mak bapakmu, mbahmu, ojok wong liyo gelemo, wong anake gak niru” cekne pas ngunu lho. Mugo2 dikei manfaat teng dunya akhirate, al fatihah….

Iklan

Komentar ditutup.